8 English   7 ...ועוד 6 תערוכות 5 קשר 4
7 הלומדים 6 ההוראה הסדנאות
4 Hagit Shahal Workshop
Hagit Shahal Workshops


ברוכים הבאים לסטודיו של חגית שחל


הציור והרישום הם כלי ביטוי ויצירה, וכאן תוכלו לרכוש כלים אלה.
הסדנאות מיועדות לכאלה שציירו ורוצים לחזור, ולאלה שרק חלמו ללמוד לצייר ולא העזו.

בסטודיו של חגית שחל, אמנית ומורה לציור ורישום, לומדים בקבוצות קטנות, דבר המאפשר גישה אישית אל כל אחת ואחד, מעין חוג ציור אישי, לימוד רישום וציור במסלול לימודים, ללא הגבלת זמן.

ההדרכה מותאמת לכישורי התלמיד ולקצב האישי שלו. בשל כך, אין "סמסטרים" ואין "מחזורים", זה לא קורס ציור שיגרתי, אלא כזה שניתן להצטרף בכל עת בשנה. אלה הן סדנת ציור וסדנת רישום התפורות על פי מידה, ומסגרת הלימודים מותאמת אישית לכל תלמיד.

לימודי הציור והרישום מיועדים לאלה המרגישים צורך לקחת זמן לעצמם, לבסס את הידע שלהם, להעשיר את יכולתם, לבטא את עולמם הפנימי, ליצור ולצייר.


ההוראה של חגית שחל מתמקדת בפיתוח יכולת התבוננות, הקניית חשיבה ויזואלית, הבנת שפת האמנות ושכלול מיומנות טכנית.


אתם מוזמנים לעיין בתכנית הלימודים, להכיר את המורה, לקרוא מה אומרים וחושבים התלמידים וליהנות מתערוכות התלמידים.


יצירת קשר: 054-4550007


דוא"ל: